english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

hori-drevo-a-slama

Horí drevo a slama?

share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog Materiály & Technológie Prírodné materiály Rady a znalosti Slamené panely Ecococon

Horí drevo a slama?

Samozrejme že horí. Ale horí veľmi predvídateľným spôsobom. Požiarne skúšky ukázali, že slamená stena môže splniť aj kritériá protipožiarnej steny (REI 120). To znamená že odolá teplotám nad 1000°C viac ako 2 hodiny.

Obidva materiály sú založené na celulóze, a keď zhorí povrch, tak sa pretransformuje na uhlík. Uhlík však už nehorí, naopak chráni zbytok dreva proti požiaru. Požiar postupuje do hĺbky dreva približne rýchlosťou 0,7mm za minútu, to znamená, že po 30 minútach prehorí len 21mm. Preto si stĺpy a ďalšie konštrukcie dlho zachovajú svoje nosné jadro.

Slamené konštrukcie fungujú podobne, dokonca tepelno-izolačné schopnosti slamy zabraňujú tomu, aby teplota v konštrukcii stúpla nad bod samovznietenia. Tak ako pri dreve, vo vnútri dobre stlačenej slamy sa nenachádza dosť kyslíku, aby mohol oheň vôbec vzniknúť.
Pred pár dňami sme mali nového klienta, ktorý si sám pochvaľoval slamenú stavbu, citujem: „Slamenej konštrukcii verím, pretože sám robím v poľnohospodárstve. Viem že slama nehorí, množstvo príkladov podpálenia slamených stohov ukázalo, že zhoreli iba tam, kde boli poliate benzínom. Potom požiar sám zhasol."

Hlinené omietky ešte vylepšujú protipožiarne vlastnosti slamy. Hlina obsahuje veľa viazanej vlhkosti, čo znižuje teplotu na druhej strane omietky. Zároveň vytvára nehorľavú vrstvu, ktorá sa postupne vypáli na keramiku.

Tu je ešte link na protipožiarný certifikát, ktorý bol robený pre slamené panely EcoCocon: Klasifikácia požiarnej odolnosti