english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

takmer-pasivny-dom-v-marianke

Takmer pasívny dom v Mariánke

22,1 kWh/(m2/a)

Ročná merná potreba tepla

 

n50 = 0,19 1/h

Blower Door Test 

167,8 m2

vykurovaná plocha 

 

19,1 W/m2

Tepelná strata (celkom 3208W) 

 

115,3 kWh/(m2/a)

Potreba primárnej energie - celková (OPV, vykurovanie, chladenie, pomocná elektrika a domáce spotrebiče) 
 

 

share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Bratislavský kraj Celulózová izolácia Hlinené omietky Individuálny návrh Pasívne chladenie Pec Portfólio Prírodné materiály Slamené panely Ecococon Tepelné čerpadlo

Vila Orlín - slamený dom na prudkom svahu

Návrh: Daniel Marinica & Bjorn Kierulf, Stavba: Detail Dom, Foto: Milan Hutera

Predstavou investora bol jednopodlažný viediecky dom z prírodných materiálov, otvorený do záhrady. Atypický stavebný pozemok v prudkom severnom svahu poskytol atraktívny výhľad na severozápad a zároveň jeho vrchol ústi do rozľahlej záhrady na juhu. Najvhodnejšou polohou pre osadenie domu sa stalo okolie vrstevnice č. 257, ktorá zároveň definovala tvar i samotný chrbát domu.

Poloha na vrchole svahu vyžadovala stabilné zakladanie, ktoré zároveň umožnilo vyčleniť technologické zázemie z obytného podlažia. Spodná stavba v kombinácii s predsadeným dreveným skeletom vytvára kvalitný podklad pre obytné podlažie riešené pomocou panelov Ecococon. Konštrukcia z nosnej slamy je dostatočne únosná, aby zvládla konštrukciu strechy a zároveň jej vlastnosti vyhovujú pasívnemu štandardu.

Intenzívna zelená strecha s izoláciou z fúkanej celulózy, kde každá krokva má vlastnú polohu i tvar dominuje celej stavbe. Spočíva na gradujúcich drevených trámoch, ktoré prechádzajú stredom domu od východu na západ a ústia do vrcholu nad otvorenou terasou. Vďaka nim krivka definovaná vrstevnicou ostáva natrvalo zabudovaná v lokalite a definuje otvorený priestor naprieč celým interiérom.

Centrálna výška strechy a jej presahy dovoľujú vstupovať zimnému slnku hlboko do interiéru a zároveň bránia letnému prehrievaniu. Použitie prírodných materiálov aj v exteriéri podčiarkuje vidiecky ráz a v kombinácii s intenzívnym zatrávnením strechy sa tento dom takmer stráca v okolitej záhrade.