english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

pasivny-dom-brodno

Pasívny dom Brodno

11,7 KWh/(m2/a)

Ročná potreba tepla na vykurovanie

n50 = 0,14 1/h

Blower Door Test

167,7 m2

Vykurovaná plocha

12,6 W/m2

Tepelná strata (celkom 2107 W)

52,3 KWh/(m2/a)

Potreba primárnej energie - celková (OPV, vykurovanie, chladenie, pomocná elektrina a domáce spotrebiče)

Náš prvý pasívny dom pri Žiline, ktorý sme stavali počas zimných mesiacov. Nosná konštrukcia je z masívneho dreva, izolovaná nadštandardne 30 cm hrubou vrstvou fúkanej celulózy a 60 mm drevovláknitou doskou. 

Strecha je izolovaná izoláciou z EPS hrubou v priemere 450 mm. Stavba je založená na betónovej doske na lôžku z penového skla v hrúbke 50 cm. 

Vykurovanie a vetranie objektu je zabezpečené jednotkou Aerosmart X2. Hadice nástenného vykurovania sú zaomietané v hlinenej omietke. Letné prehrievanie nehrozí vzhľadom na posuvné žalúzie na južnej fasáde a vďaka možnosti kompaktnej jednotky využiť soľanku na chladenie stenových okruhov počas leta.

Niektoré steny sú vymurované z nepálených tehál. Väčšina stien je omietnutá hlinenou omietkou PICAS.

share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Celulózová izolácia Individuálny návrh Kompaktná jednotka Masívne drevo Lignotrend Pasívne chladenie Portfólio Prírodné materiály Žilinský kraj

Moderný pasívny dom pri Žiline s posuvnými žalúziami na južnej fasáde.

Moderný pasívny dom pri Žiline s posuvnými žalúziami na južnej fasáde.