english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

25. vyročie

V októbri 1991 sa v Darmstadte dokončil prvý pasívny dom. Bol to projekt, ktorý vychádzal z výskumu Nemca Dr. Feista a Švéda Bo Adamsona. Obaja fyzici skúmali, do akej mieri je možné znížiť energetickú spotrebu domov. Ich výskum ukázal, že by malo byť možné stavať dom, ktorý nemá klasické kúrenie, ale kúri sa iba dohrievaním privádzaného vzduchu.

Mesto Darmstadt prejavilo záujem o pilotný projekt v rámci novej výstavby. Mal som osobne možnosť navštíviť tento dom, v ktorom Dr. Feist býva do dnes. Dom preukázal, že svoje vlastnosti nestratil ani za štvrť storočie fungovania. Iba tesnenie na oknách bolo treba vymeniť, stratili svoju pružnosť. Energetická spotreba domu je monitorovaná, a merané hodnoty dlhoročne zodpovedaju výpočtovým hodnotám.

Prvý pasívny dom nám priniesol aj trojsklo, dnes už je to štandard, ale vtedy na trhu nebolo dostupné. Tiež poukázal na komfortné kritéria, ktoré musia byt dosiahnuté, napr. max. rozdiely teplôt na povrchu alebo množstvo vzduchu potrebné na osobu. Z nich vychádzali potom parametre stanovené pre energetickú úspornosť. Od začiatku sa počítalo aj s obmedzením spotreby domácich spotrebičov. 

Dnes sú už na svete milióny m2 úžitkovej plochy, postavených v pasívnom štandarde. Vývoj v stavebníctve je do veľkej miery ovplyvnené požiadavkami pasívneho štandardu, od okien až po vetracie a kompaktné jednotky. V období, keď potrebujeme zlepšiť komfort našich domov a zároveň znížiť energetickú spotrebu, je pasívny dom overeným riešením.

Ak sa chcete dočítať viac, tu je podrobný článok v angličtine: https://passipedia.org/examples/residential_buildings/multi-family_buildings/central_europe/the_world_s_first_passive_house_darmstadt-kranichstein_germany


share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog

Prvý pasívny dom oslávil 25. výročie