english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

Príliš veľa zateplenia?

Niektorí architekti sa obávajú, že nové tepelno-technické požiadavky budú viesť k zníženiu umeleckej kvality architektúry. Dôrazne žiadajú, aby ekonomické a ekologické myslenie nemalo za následok aj zlé riešenia v architektúre. Ja s nimi súhlasím. Šetrná, úsporná alebo takzvaná „zelená architektúra" by nemala byť len o nižších účtoch či znížení emisií CO2, ale predovšedkým o dobrej architektúre všeobecne. 

Stojíme však pred veľkými výzvami globálneho otepľovania a ničenia našich prírodných bohatstiev. Je našou povinnosťou konať zodpovedne. Asi všetci chceme zanechať naším deťom rovnaké alebo lepšie podmienky ako nám zanechali naši rodičia. A práve v tej vete je skryté tajomstvo kvalitnej architektúry: lepšie podmienky.

Lepšie podmienky pre život vyžadujú vysokú umeleckú a priestorovú kvalitu architektúry - to sú dôležité hodnoty, ktoré spolu so sociálnym významom architektúry hrajú kľúčovú úlohu v spoločnosti. Treba však zdôrazniť, že tieto hodnoty majú význam len vtedy, ak stavby aj kvalitne fungujú v reálnom živote a ak neignorujú ekológiu a našu spoločnú budúcnosť.

Bude potrebné náš prístup k architektúre prehodnotiť. Znamená to dbať viac na užívateľov architektúry ako na osobu architekta, dbať viac na zdravé a komfortné bývanie, ako na zbytočné architektonické efekty, dbať viac na celý životný cyklus stavby ako na moment samotnej tvorby.

Dovolím si tvrdiť, že dobrá architektúra je len tá, ktorá vec rieši komplexne, ktorá odpovedá na výzvy dnešnej spoločnosti. Už nie je možné ignorovať verejnú požiadavku na vysoký komfort pri nízkej energetickej spotrebe, zdravé bývanie pri používaní obnoviteľných zdrojov a bohatší život v udržateľnom prostredí.

Je na čase, aby sme si ako architekti sadli znovu do školských lavíc a naučili sa nové, ale základné nástroje remesla - napr. konštrukcie bez tepelných mostov, význam vzduchotesnej obálky alebo aj výpočet pre pasívny dom. Nemusíme všetko poznať hĺbkovo, ale mali by sme tomu rozumieť principiálne - podobne ako dnes rozumieme statike, stavebným materiálom alebo priestorovej kompozícii.

Inak privedieme architektúru, aj našu budúcnosť do ešte hlbšej krízy.

share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog

Vyvolávajú nové normy krízu v architektúre? 

Veríme že dobrú aj funkčnú architektúru, prispôsobená lokalite, sa dá robiť aj v pasívnom štandarde: