english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

Chrániť zdroje

Verím, že nestačí len šetriť energiu, ale musíme chrániť aj zdroje. Takže dnes použijem definíciu Cradle to Cradle z Wikipédie a dúfam, že budeš rovnako inšpirovaný týmto konceptom ako my:

Wikipedia:
Návrh z kolísky do kolísky (tiež nazývaný kolíska do kolísky, C2C, alebo regeneračný dizajn) je biomimetický prístup k dizajnu produktov a systémov, ktoré modelujú ľudský priemysel na prírodných procesoch a zobrazujú materiály ako živiny cirkulujúce v zdravých, bezpečných metabolizmoch. Samotný pojem je slovná hra populárnej frázy "Cradle to Grave", čo naznačuje, že C2C model je udržateľný a uvažujúci o živote a budúcich generáciách (tj od narodenia alebo "kolísky" jednej generácie k tej ďalšej na rozdiel od narodenia k smrti alebo do „hrobu" v rámci tej istej generácie.)

C2C naznačuje, že priemysel musí chrániť a obohatiť ekosystémy a biologický metabolizmus prírody a zároveň udržiavať bezpečný a produktívny technický metabolizmus pre vysoko kvalitné použitie aj cirkuláciu organických a technických živín. Ide o holistický hospodársky, priemyselný a sociálny rámec, ktorého cieľom je vytvoriť systémy, ktoré sú nielen efektívne, ale v podstate zbavené odpadu. Model v najširšom zmysle nie je obmedzený na priemyselný dizajn a výrobu; môže sa uplatniť na mnohé aspekty ľudskej civilizácie, ako sú mestské prostredie, budovy, ekonomika a sociálne systémy.

Viac na www.c2ccertified.org Vyhľadajte EcoCocon a nájdete, že aj slamené panely, ktoré používame na stavbu našich domov sú certifikované C2C.
share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog

Od kolísky ku kolíske