english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

Kúriť drevom?

Téma lesov je dnes veľmi aktuálna. Prírastok dreva na 1m2 lesa je 0,33kg za rok. Koľko m2 lesa je treba, aby sme postavili rodinný dom z dreva?

Budete prekvapení, stači skromných 420m2: dom slúži v priemere 80 rokov, a za ten čas na tej ploche dorastie veľa dreva. Ak počítame spotrebu 11t dreva na jednu stavbu, je to 11000kg/80 rokov = 137,5kg/rok. To zodpovedá cca. 420m2 lesného porastu (137,5kg/rok deleno prírastok 0,33kg/rok na m2 lesa za rok = 420m2).

Ak však chceme vykúriť dom a zohriať teplú vodu drevom, ten výpočet nebude taký priaznivý: bežný dedinský dom potrebuje 10000kWh/rok na vykurovanie a 3300kWh/rok na teplú vodu pre domácnosť 3 ľudí. 1kg dreva nám dá cca. 4kWh tepla. Treba až 10100m2 lesného porastu, aby nám ročne toľko dorastalo. (13300kWh/rok deleno 4kWh/kg dreva = 3325kg dreva deleno dorastok 0,33kg/rok na m2 = 10100m2)

Čo teda robiť? Jednoducho treba lepšie izolovať dom, napríklad drevovláknitou doskou. Ak steny a strechu priemerného domu (180m2) zabalíme do 40cm hrubej drevovláknitej izolácie, s hmotnosťou 70kg/m3, treba na to 5040kg dreva. Do lesa pre drevo na izoláciu ideme však iba raz za 80 rokov, a potrebná izolácia nám dorastie v tom čase na ploche 190m2. (5040kg deleno 80 rokov deleno 0,33kg/rok na m2 = 190m2)

V pasívnom dome treba len 1650kWh/rok na vykurovanie, spolu s teplou vodou (+3300kWh/rok) je to 4950kWh/rok alebo 3750m2 lesa (4950kWh/rok deleno 4kWh/kg deleno 0,33kg/m2 na rok dorastok = 3750m2). To je oveľa väčšia plocha ako je potrebná na samotnú výstavbu (420m2)! 

Je udržateľné stavať a kúriť drevom? Áno, ale iba ak dom dobre zateplíme. 4360m2 lesa na výstavbu, vykurovanie a teplú vodu v pasívnom drevenom dome zodpovedá pri 3 člennej domácnosti 1450m2 lesného porastu na osobu. V bežnom dedinskom dome by sme však spotrebovali až 10520m2 lesného porastu, až neuveriteľných 3500m2 na osobu.

Na Slovensku máme 2,014 miliónov ha lesa, z čoho je 71,9% hospodársky lesný porast, teda 1,448 miliónov ha. Pri 5,421 miliónoch obyvateľov Slovenska (2016) vychádza 2671m2 lesa na osobu. Ak chceme aj iné výrobky z dreva ako stavebný materiál alebo palivové drevo, treba domy zatepliť radšej podľa pravidiel pasívneho štandardu.

S láskavým dovolením Helmuta Krapmeiera, Energieinstitut Vorarlberg

share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog

Drevo na stavbu alebo na kúrenie?

Múdrosť dňa: Kto zateplí, aj les chráni.