english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

BDT sa stáva rutinou

Vzduchotesnosť minimalizuje infiltráciu studeného vzduchu v zime a tým aj energetické straty. Okrem toho zabezpečuje ochranu konštrukcie domu: unikajúci vlhký vzduch by mohol kondenzovať v konštrukcii a postupne zničiť stavbu.

share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Blog

Pri správnom návrhu sa dostavia aj výsledky

Pred dvoma týždňami sa uskutočnilo meranie vzduchotesnosti v pasívnom dome v Brodne pri Žiline. 

Je to stavba, ktorá sa začala stavať 2. decembra 2010 (základová doska bola predpripravená) a nosná konštrukcia bola 22. decembra hotová. V januári a februári sa dokončila hrubá stavba aj vzduchotesná rovina.

Bol to už štvrtý dom, ktorý stavali tí istí majstri, podľa toho istého konceptu a výsledok bol zatiaľ vždy pod n50=0,25 1/h.

V Brodne sa namerala vzduchotesnosť n50=0,14 1/h. Pre klimatické podmienky Žiliny je to hodnota, ktorá značne vylepší vlastnosti domu. Vzhľadom na veľmi exponovanú polohu domu (v PHPP sme použili koeficient veternej ochrany e=0,1, teda bez krytia) výpočtová hodnota klesla z 15,1 KWh/m2/rok pri n50=0,6 1/h na 11,7 KWh/m2/rok pri n50=0,14 1/h.

V pondelok, pred týždňom, sa znovu meralo BDT na stavbe v Záhorskej Bystrici. Tu nepovažujeme vzduchotesnosť ako kritickú hodnotu, aj n50=0,6 1/h by vystačilo, no namerali sme napokon n50=0,15 1/h. Drobné netesnosti sa našli pri posuvných dverách, inak sa netesnosti nenašli.