english | twitter | facebook | kontakt  CREATERRACREATERRA

Pasivny-dom-martin

Pasívny dom Martin

14,5 KWh/(m2/a)

Ročná potreba tepla na vykurovanie

n50 = 0,6 1/h

Blower Door Test 

148,7 m2

Vykurovaná plocha

15,4 W/m2

Tepelná strata (celkom 2068 W)

74,8 KWh/(m2/a)

Potreba primárnej energie - celková
(OPV, vykurovanie, chladenie, pomocná elektrina a domáce spotrebiče)

Tento 3 poschodový dom bude slúžiť trom generáciam, preto je pod štítom krásna oddychová zóna.

Nosná konštrukcia je murovaná z vápennopieskových tehál v hrúbke len 175 mm, izolovaných celoplošne lepeným polystyrénom hrúbky 350 mm s omietkou.

Strecha je izolovaná polystyrénom EPS 200 v priemernej hrúbke 450 mm (rovná strecha) a fúkanou celulózou v šikmej streche (400mm). Stavba je založená na betónovej základovej doske, na lôžku z penového skla hrúbky 500 mm.

Vykurovanie objektu je zabezpečené tepelným čerpadlom a temperovaním stropov. 

Vetranie s rekuperáciou je zabezpečené jednotkou Paul Santos. Privádzaný vzduch je v zime predohriaty soľankovým vymenníkom. V lete rovnaký soľankový rozvod zabezpečuje predchladenie privádzaného vzduchu a predovšetkým stropov. Tým zároveň vrátime zemine časť tepla odobraté v zime.

Pre Blower Door test dosiahol hodnotu n50=0,52 1/h. V tomto dome sme prvýkrát použili plastové okná Rehau Geneo. 

Južné okná mali byť tienené žalúziami, tie sa však neinštalovali. Solankový okruh bol schopný zabezpečiť prekvapujúco dobrý letný komfort.


share  

Ďalšie informácie a podobné témy:

Individuálny návrh Pasívne chladenie Temperované betónové stropy Tepelné čerpadlo Vápennopiesková tehla Žilinský kraj

Pasívny dom Martin

Tento dom z vápennopieskovej tehlovej konštrukcie bude slúžiť trom generáciam. Preto je pod štítom krásna oddychová zóna.